top of page

BLOG

In het programma Totaal Driedimensionaal (T3D), dat is geïnitieerd door de VNG en gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, zetten wij ons sinds 2020 al in om te onderzoeken hoe 3D objectregistratie kan worden toegepast voor verschillende uitdagingen, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

Tijdens het T3D-project beproefden en realiseerden wij innovatieve, schaalbare en efficiënte oplossingen en standaarden voor het volledig 3D inwinnen, registreren en gebruiken van objectinformatie. Dankzij de stappen die we tijdens dit programma hebben gemaakt, hebben gemeenten een veel duidelijker perspectief op de doorontwikkeling van de huidige geo-basisregistraties en de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie (SOR).


Maar hoe laat je nu aan de buitenwereld zien wat er allemaal is gedaan?

Maar hoe laat je nu aan de buitenwereld zien wat er allemaal is gedaan?

Om het programma en daarmee de verschillende opgaven die er zijn komen kijken, inzichtelijk te maken, heeft Future Insight een tweetal producten ontwikkeld.


Landingspagina

Op de landingspagina lees je meer over het programma. Deze pagina biedt antwoord op vragen als: “Wat kan een 3D-objectenregistratie?”, “Wat zijn de voordelen” en “Wat kan het voor mij betekenen?”. Ook neemt de pagina je mee naar een e-learning module, waar je zelf aan de slag kunt met diverse opdrachten in de 3D viewer.

De storymap

De storymap laat je letterlijk in een vogelvlucht zien welke ontwikkelingen er op grote lijnen hebben plaatsgevonden.

Bekijk de ondergronden, zie hoe dat we samen met Tygron hittestress op de kaart hebben weten te brengen en hoe dat we de te verwachten waterstanden en afwatering in kaart brengen.


Ontdek de diverse opdrachten die we hebben voltooid voor T3D en laat je inspireren!

Hoe noem je die verdieping nou? Is het “verdieping 1”, “1” of “01 eerste verdieping”? Je begrijpt het al: in de communicatie tussen 2 (of meer) personen kan er verwarring ontstaan. Laat staan dat de computer het begrijpt. Om duidelijkheid te verschaffen, maken we afspraken. Zo ook over de opbouw van een BIM-model. Die afspraken leggen we vast in een ILS.


𝗜𝗟𝗦

ILS ofwel informatieleveringsspecificatie heeft als doel om eenduidige afspraken te maken over de modelinformatie binnen een project. Daarbij wordt van gebouwelementen bepaald welke eigenschappen er worden vastgelegd, onder welke noemer en welke eenheid daarvoor gebruikt wordt.


𝗛𝗲𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗽𝘂𝗻𝘁

Een ILS is het startpunt waarin je bepaalt welke afspraken je maakt.

  • Hoe ga je bijvoorbeeld een ruimte noemen?

  • Haak je aan bij bestaande standaarden, zoals de NL/SfB, en waar leg je deze classificatie dan vast?

  • (Waar) leg je vast wat het Gebruiksoppervlakte (GO), NVO, BVO is?


De afspraken die je in de ILS maakt, zijn de basis voor een goed gefundeerd BIM model. Dat is van groot belang om er voor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier naar de informatie kijkt. Weet je niet waar je afspraken over moet maken? De BIM Basis ILS geeft een goed startpunt over waar je mogelijk afspraken over kunt maken. Is je model goed opgebouwd, dan kun je er ook betrouwbaardere controles op uitvoeren.


Daarover vertellen we je later meer…

Raakt een ethisch thema als menselijke waardigheid de techniek? Hoe zit het met zelfbeschikking op het Open Urban Platform? En hoe zorg je dat je transparant bent over je digitale processen?


Voor de gemeente Rotterdam ontwikkelt Future Insight samen met Capgemini Clearly.Hub, ook wel bekend als het Open Urban Platform (OUP), een digitaal ecosysteem waarin verschillende databronnen samen worden gebracht en tot waardevolle toepassingen leiden voor de vele stedelijke opgaven.


Dat gaat niet alleen over technische inrichting, maar ook over ethiek en governance. Het OUP moet een open, veilig en toegankelijk systeem zijn voor iedereen.

Om hier invulling aan te geven is een werkgroep Governance & Ethiek ingericht die onlangs een eerste workshop hebben georganiseerd met de werkgroep Bouw& Architectuur. Tijdens die workshop is er gekeken naar waar de ethiek de techniek raakt. Dat leidde tot waardevolle gesprekken die ons verder zullen brengen in de ontwikkeling van het OUP.We vinden het belangrijk dat we dit niet alleen uitdenken maar juist met meer overheden in gesprek gaan hierover. We komen het thema steeds vaker tegen. Daarom zal dit een van de onderdelen zijn in het jaarprogramma van Clearly.Hub dat op 1 september van start gaat en waar alle overheden zich op kunnen inschrijven.


Meer weten?

Wil je meer weten over hoe dat wij de governance en ethiek binnen het Open Urban Platform inregelen?


Neem contact op met Joska Geerts.

[email protected] | +31 (0) 6 – 25 24 67 16

bottom of page