top of page
Header_Clearly_3DCity.jpg
Logo_Clearly_kleur_RGB_WEB-3DCity diap.png

Webbased

Internationale Open standaarden

Schaalbaar

Grijze achtergrond
Kickstart training

Dé duurzame 3D digital twin als fundament voor de toekomst.

De wereld verandert. In een snel tempo passeren maatschappelijke opgaven de revue.  Data helpt de betrokken partijen om deze thema’s het hoofd te kunnen bieden. Dankzij 3D data krijg je een realistisch inzicht waardoor je tot een efficiëntere besluitvorming komt.

Maar hoe geef je een 2D naar 3D transitie vorm in jouw organisatie? Waar moet je rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat deze data interdisciplinair beschikbaar, vindbaar en geïntegreerd is? Hoe maak je de transitie naar een duurzame, schaalbare en betrouwbare en Open 3D Digital Twin? Daarmee helpen we jou op weg in de training “kickstart 3D digital twin”.

Meer weten?

Bas Hoorn

Contact--Bas-Hoorn kopie.jpg
Wat gaan we doen?

Een digital twin opzetten, dat vraagt om maatwerk! Tijdens een twee daage training brengen we business en techniek samen. We nodigen zowel de beleidsmedewerkers als de technische medewerkers uit om in gesprek te gaan over het belang van 3D.

 

Met behulp van een concrete gebruikersvraag (use case) uit jouw organisatie, starten we met het definiëren van de randvoorwaarden en brengen we in kaart voor welke toepassingen je jouw 3D digital twin in kunt zetten. Gezamenlijk komen we tot een plan van aanpak.

Clearly.3D-City-Kickstarttraining.png
Hoe?

Dag 1

Samen met medewerkers vanuit verschillende afdelingen zoals de business en techniek binnen jouw organisatie gaan we niet alleen in op de meerwaarde van 3D, maar ook de toepasbaarheid en belangrijker nog; het opbouwen van de data. In dit gezelschap bepalen we het gezamenlijke vertrekpunt en de stip aan de horizon.

We gebruiken hierbij een stappenplan waarin bijvoorbeeld thema's als "de 3D keten" en "3D Standaarden" terugkomen. Op deze manier bouwen we op een gestructureerde manier kennis op om aan de slag te gaan met 3D. 

 

Voor deze dag wordt er vanuit jullie organisatie een use case aangedragen. Deze use case dient als concreet voorbeeld waar een digital twin aan moet voldoen. 

 

Zo bepalen we de randvoorwaarden voor zowel de techniek als het beleidsmatige aspect. 

Dag 2

Deze dag staat in het teken van de toepasbaarheid van je digital twin. Wat kun je ermee als je deze op een goede manier opbouwt?

 

Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk gaan we dieper in op het gebruik van de digital twin en demonstreren we verschillende toepassingen van onze partners. 


Zo laten we je bijvoorbeeld zien hoe je vergunningen checks uitvoert, simulaties rondom wateroverlast en hittestress visualiseert of hoe je 3D inzet voor burgerparticipatie. Stuk voor stuk toepassingen die naadloos op je 3D digital twin aangesloten kunnen worden door het gebruik van Internationale Open Standaarden.


Vanuit al deze voorbeelden werken we in de middag verder aan de ingebrachte use case en bepalen we welke toepassingen hier relevant voor zijn. 

De kickstart 3D Digital Twin is inclusief:
  • 3 gevulde 3D Viewers met 3 maanden licentie

  • 2 trainingsdagen op locatie

  • 8 uur online support

  • visualisatie van de relevante 3D toepassingen voor jullie organisatie.

Albert van Holthoon
Programma manager Digitale agenda 
Gemeente Leeuwarden

Albert van Holthoorn.jpeg
leeuwarden-logo.png

We hebben Future Insight gevraagd om ons op weg te helpen met de inzet van een 3D digital twin. Door de training zijn we geïnspireerd, hebben we meer kennis en kunnen we als organisatie de volgende stap zetten.

Logo_Clearly_kleur_RGB_WEB-3DCity diap.png

Kickstart 3D Digital Twin

bottom of page