top of page
  • Future Insight

Automatisch controleren of een ruimtelijk plan voldoet aan de bovenliggende plannen

Bijgewerkt op: 14 mrt.

Kun je geautomatiseerd controleren of een ruimtelijk plan voldoet aan de bovenliggende plannen?


Voor het Estse ministerie van Klimaat onderzochten we de mogelijkheden en ontwikkelen we een prototype oplossing.Wat hebben we onderzocht:

Geautomatiseerd een BIM-model controleren of deze voldoet aan de lokale vergunningseisen: dat konden we al. Door automatische controles uit te voeren op BIM-modellen op onderdelen van het bouwbesluit, zoals de aanwezigheid van voldoende nooddeuren, de juiste vluchtroutes en toegankelijkheid, hebben we eerder in een pilot voor het Estse ministerie bewezen dat we het vergunningsproces kunnen versnellen. Maar hoe kan je daarmee rekening houden met de overkoepelende ruimtelijke plannen?"


In het complexe domein van ruimtelijke planning hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar het Estse planningsproces. Hierbij lag de nadruk op de controle of het gedetailleerde plan overeenkomt met het masterplan. Nieuw hierbij is dat het Estse detailed plan niet in 2D, maar in 3D is weergegeven.


 

Ter illustratie:


In Estland wordt er in de ruimtelijke omgeving gewerkt met een masterplan en een gedetailleerd plan.

Master plan

In het masterplan zijn de algemene richtlijnen vastgelegd. Er wordt onder meer weergegeven waar bebouwing is toegestaan, wat de maximale bouwhoogte is, welk percentage van de oppervlakte groen moet zijn en waar er een weg gepland is.

Detailed plan

Onder het masterplan ligt het detailed plan wat dieper ingaat op specifieke details van het masterplan. Hier worden de exacte locaties voor de bebouwing aangegeven, de voorgeschreven hoogte en wordt er ruimte voor infrastructuur en groenvoorziening toegewezen.

In overeenstemming

Wanneer het masterplan aangeeft dat er een gedetailleerd plan vereist is, is het van belang dat bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte van het masterplan en het gedetailleerde plan in overeenstemming zijn. Indien dat niet het geval is, kan het gedetailleerde plan niet worden goedgekeurd.


 

vervolg artikel


Hoe hebben we dit aangepakt:

Om een compleet beeld te krijgen van de huidige werkwijzen, mogelijkheden en data zijn we gestart met grondig onderzoek. Dit omvat niet alleen het grondig onderzoeken van diverse bronnen, maar ook het voeren van interviews met experts die actief zijn in het vakgebied.


Deskresearch: 


  • Analyse huidig planningssysteem en beschikbare dataformaten We startten onze analyse met een grondige verkenning van het bestaande Estse planningssysteem. We onderzochten diverse dataformaten die momenteel worden gebruikt in het planningsproces, evenals andere potentiële formaten die relevant kunnen zijn voor ruimtelijke planning. Hierbij raadpleegden we ook eerder uitgevoerde onderzoeken op dit gebied.

  • Vergelijking internationaal planningsproces We hebben het planningsproces van verschillende andere landen vergeleken, waaronder Nederland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Singapore. Hierbij hebben we specifiek gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de bouw, het gebruik van BIM in vergunningverlening op het gebied van ruimtelijke planning.

  • Onderzoek en standaardisatie in Europa We hebben onderzoek gedaan naar studies die worden uitgevoerd binnen Europese projecten zoals CHEK en Accord en kijken hoe we  aan kunnen sluiten bij open standaarden, IFC, CityGML en LADM.


Interviews: Tijdens het onderzoek hebben we interviews gehouden met de professionals uit de praktijk. Stakeholders die vanuit de gemeenten, planningsbureaus, architectenbureaus en het ministerie betrokken zijn bij het Estse planningsproces. We hebben hen bevraagd over hun ervaringen met het planningsproces, knelpunten geïdentificeerd die zij hebben waargenomen, en inzichten verzameld met betrekking tot mogelijke verbeteringen.


Wat zijn de resultaten?

Na grondig onderzoek hebben we een veelbelovend prototype voorstel ontwikkeld. Dit prototype, gebaseerd op open standaarden zoals CityGML en IFC, zal checks uitvoeren om te controleren of het Estse detailed plan voldoet aan de in het masterplan gestelde eisen. Momenteel zijn we in de ontwikkelingsfase en streven we ernaar om het prototype in mei/juni te voltooien.


Wat maakt onze oplossing bijzonder?

We leggen de nadruk op open standaarden en interoperabiliteit. Onze aanpak is flexibel en past zich aan aan de dynamiek van ruimtelijke planning. We blijven toegewijd aan een innovatieve digitale transformatie en kijken uit naar verdere samenwerkingen en feedback om de ruimtelijke planning in Estland naar een hoger niveau te tillen.


Meer weten?

Wil je meer weten over het doel van dit onderzoek of het onderzoeksrapport inzien? Ga dan naar https://eehitus.ee/timeline-post/analysis-and-prototype-of-planning-information-model/

Wil je ontdekken welke kansen Clearly.BIM voor jou heeft?


Neem dan contact op met Bas Hoorn.

Comments


bottom of page