top of page
  • Future Insight

Dynamic Digital Twin voor Riolering

Bijgewerkt op: 22 jan.

Innovatie update! Samen met Nelen & Schuurmans ontwikkelden we een Hydrodynamisch rekenmodel in een 3D Dynamic Digital Twin.Het project Dynamic Digital Twin voor Riolering heeft als doel om een dynamisch 3D-model voor stedelijk waterbeheer te ontwikkelen. Om dit 3D-model vervolgens voor de gehele sector laagdrempelig beschikbaar te maken wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van open standaarden.


Met de GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) naar CityGML (gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D) converter is het sinds kort mogelijk om rioleringsdata in 3D te presenteren. Binnen het project is inmiddels de volgende mijlpaal bereikt: de integratie van een hydrodynamisch 3Di-rekenmodel in een 3D Dynamic Digital Twin.


GWSW is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Deze open standaard verbetert de samenwerking tussen de beheerder en de gebruiker van de rioleringsdata. Het opstellen van een hydrodynamisch rekenmodel (zoals 3Di) wordt hiermee ook eenvoudiger. De waterbeheerder kan vertrouwen op een goede interactie tussen de bovengrond en de ondergrondse riolering.


Alle deelnemende gemeenten (Breda, Den Haag, Groningen en Rotterdam) kunnen een hydrodynamisch rekenmodel opbouwen volgens de GWSW-standaard.


In de afgelopen maanden hebben Nelen & Schuurmans en Future Insight gewerkt aan een 3Di plug-in die het mogelijk maakt om op hoge resolutie te rekenen aan water binnen een 3D Digital Twin. Met de plug-in wordt het integrale rekenmodel aangeroepen op de 3Di-server. De gebruiker kan een neerslaggebeurtenis naar wens kiezen en de simulatie starten. Het resultaat is de waterdiepte welke per tijdstap wordt ververst.


“Het uitvoeren van deze simulaties binnen een 3D Digital Twin maakt de impact van wateroverlast in het stedelijk gebied nog inzichtelijker”


Meer weten?

Op zoek naar meer informatie over deze ontwikkeling of ben je benieuwd aan welke innovaties we momenteel nog meer werken? Bas helpt je graag verder.

bottom of page