top of page
  • Future Insight

Snel inzicht in projecten met Clearly.Projects en FME

Bijgewerkt op: 26 jul. 2023

Rick Makkinga is als technisch specialist en systems engineer betrokken bij de implementatie van Clearly projecten bij onze klanten. Met zijn civiel technische achtergrond kan hij goed inhoudelijk meedenken en tegelijkertijd de kansen signaleren om Clearly optimaal in te zetten.


Clearly wordt veel ingezet in infrastructurele projecten, zoals de aanleg of herinrichting van wegen, dijkversterkingen of de aanleg van nieuwe hoogspanningstracés. Al deze projecten hebben met elkaar gemeen dat er zó veel informatie is, dat je zonder goede hulpmiddelen geen overzicht en inzicht meer hebt. Er zijn simpelweg te veel stakeholders betrokken, te veel afspraken gemaakt of te veel onderzoeksgegevens binnen het projectgebied. Dat leidt tot fouten, extra kosten en onnodige overlast voor de omgeving.

Met Clearly helpen wij aannemers en opdrachtgevers, zodat zij uiteindelijk wél dat inzicht in hun project krijgen. Dat doen we met een slimme combinatie van werkprocessen en informatie op de kaart.


In een tweeluik leggen Harmen Kampinga en ik uit hoe we met de krachtige combinatie van Clearly en FME onze klanten helpen op deze projecten.


In dit eerste deel ga ik in op de uitdagingen die wij zien en hoe wij die met de inzet van Clearly oplossen. Aan de hand van een voorbeeld neem ik jullie mee in onze aanpak.


Harmen laat in het tweede deel zien hoe wij FME hierbij inzetten om onze aanpak beter, betrouwbaarder en sneller te maken.


Waar vind ik informatie?


In veel infraprojecten zien wij dat problemen ontstaan door enerzijds onvindbaarheid van informatie en anderzijds een overload van informatie. Zowel in de contractvoorbereiding als in de ontwerp- en realisatiefase is belangrijke informatie over het project versnipperd over talloze documenten en systemen. Bij elke overgang naar een nieuwe fase, bijvoorbeeld als het project wordt gegund aan een aannemer, wordt de informatie platgeslagen tot een pdf. Hierdoor gaat veel van de oorspronkelijke herleidbaarheid van de informatie verloren.


Uiteindelijk gaan al deze pdf’s naar de aannemer die vanuit daar begint met een nieuwe zoektocht. Welk stukje informatie staat in welke pdf op welke pagina? Je verliest als aannemer het vertrouwen dat je in control bent. Hoe weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, hoe breng je alle informatie uit de pdf’s in relatie tot elkaar?


Onlangs nog kregen we een aanbestedingsdossier van 2.180 pdf’s doorgestuurd. Is dit de beste manier om informatie over het project inzichtelijk te maken? Of is dat vragen om problemen…


Wij zijn ervan overtuigd dat dat beter kan en anders moet. Het moet toch mogelijk zijn om met één druk op de knop alle actuele dominante informatie over een bepaalde locatie inzichtelijk te maken?


Clearly


Infraprojecten hebben uiteindelijk hetzelfde einddoel: buiten een bepaald werk realiseren. Vrijwel alle informatie in een project, heeft daarom een relatie met een bepaalde locatie buiten, op de kaart. In de praktijk zien we echter dat die koppeling met de locatie vaak niet expliciet gelegd wordt. Daardoor gaat direct belangrijke informatie verloren. Een tekstuele omschrijving van de locatie is vaak voor allerlei interpretatie vatbaar, terwijl bij een echte koppeling met de kaart de locatie direct voor iedereen duidelijk is.


In Clearly koppelen we werkprocessen expliciet aan de kaart. Een grondverwervingsdossier gaat bijvoorbeeld, per definitie, over een locatie. Door het werkproces aan de kaart te koppelen is voor iedereen inzichtelijk welk stuk grond wordt aangekocht en iedereen kan de actuele status van het proces zien. Je bent daardoor niet meer afhankelijk van een periodieke update van de grondverwerver en loopt niet het risico dat je naar informatie kijkt die inmiddels al weer verouderd is. Bijkomend voordeel: doordat je alle informatie in Clearly over elkaar heen kunt leggen, kun je ook direct zien of na een ontwerprevisie nog wel de correcte gronden worden aangekocht.


De basis op orde


In projecten heb je altijd te maken met een bestaande situatie, informatie die er al is. Bijvoorbeeld informatie vanuit een voorgaand project of projectfase. Om goed te kunnen starten met het gebruik van Clearly is het daarom belangrijk om eerst de basis op orde te hebben: alle relevante projectinformatie moet op een eenvoudige manier te vinden zijn in Clearly .


Wij beginnen Clearly projecten vrijwel altijd met het inrichten van de informatie op de kaart. Bijvoorbeeld door alle informatie uit een aanbestedingsdossier letterlijk ‘op de kaart te zetten’. Dat vullen we vervolgens aan met de schat aan open data die beschikbaar is, maar die vaak niet gevonden wordt door projectteams. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ontwerpen, kabels & leidingen, onderzoeksresultaten of afspraken die zijn gemaakt met stakeholders.


Welke inspanning nodig is om die informatie op de kaart te krijgen, is uiteraard afhankelijk van hoe de informatie in de basis beschikbaar is. Als het gaat om bestaande geo-informatie, dan is dat een fluitje van een cent. Als de informatie alleen maar beschikbaar is als een pdf, dan is dat vaak wat meer werk.


Het is echter vaak van belang om in relatief korte tijd die basis op orde te krijgen. Met name tijdens aanbestedingen is de beschikbare tijd beperkt. Daarom maken wij veel gebruik van FME om dat proces van informatie op de kaart zetten aanzienlijk te versnellen.


Aan de hand van een voorbeeld laat ik zien hoe we dat doen en wat het resultaat voor het projectteam is. Harmen gaat in zijn blog dieper in op de gebruikte workflows in FME.


Snel betrouwbaar informatie verwerken met FME


Informatie over kabels & leidingen (K&L) is in vrijwel alle infraprojecten relevant. De ligging van bestaande K&L is daarom vaak één van de zaken die wij in Clearly inzichtelijk maken. Om die informatie te kunnen bekijken heb je echter speciale apps nodig, of moet je terugvallen op de geleverde pdf’s. Wanneer je project wat groter is, heb je al snel tien of meer separate leveringen en mis je het totale overzicht. Je ziet dan weliswaar de ligging van de K&L, maar de daadwerkelijke raakvlakken met jouw project zijn hiermee nog niet duidelijk. Dat is natuurlijk niet ideaal.


Daarom verwerken wij al die losse KLIC leveringen in FME tot één overzichtelijke set kaartlagen die we toevoegen in Clearly . Gegroepeerd per type kabel of leiding heb je zo met een paar muisklikken alle K&L voor het hele tracé inzichtelijk. Door het actuele ontwerp in Clearly aan te zetten, zie je ook direct waar er raakvlakken zijn tussen het project en diezelfde K&L. En omdat de omgevingsmanager het volledige stakeholderdossier in Clearly bijhoudt, zie je ook direct wie eigenaar is van het betreffende perceel en welke afspraken met die stakeholder zijn gemaakt. En als we over een paar maanden een nieuwe KLIC melding doen, staat ook die in no-time in Clearly.Samenwerken met informatie


Vaak gaan we nog een stapje verder, om ervoor te zorgen dat er in het projectteam ook echt gezamenlijk gewerkt gaat worden met alle informatie in Clearly .


Dat doen we bijvoorbeeld door voor alle raakvlakken geautomatiseerd een item in Clearly aan te maken. Denk bijvoorbeeld aan elk raakvlak van het project met een hoogspanningskabel. Dit soort raakvlakken kunnen namelijk een significante invloed hebben op kosten, planning en uitvoeringsmethode.


In FME geven we aan welke soorten K&L relevant zijn en kunnen we op basis van het ontwerp en de eerder genoemde K&L kaartlagen alle raakvlakken bepalen. Vervolgens worden in Clearly direct de overeenkomstige items aangemaakt in het raakvlakkenproces. Middels de afgesproken processtappen borgt Clearly vervolgens dat elk raakvlak door iemand wordt opgepakt en dat deze persoon voor elk raakvlak een oplossing formuleert.


Op die manier geven we informatie op de kaart, die van zichzelf al van grote waarde is voor het project, ook een vervolg in de werkprocessen.Dit doen we overigens niet alleen met kabels & leidingen, maar bijvoorbeeld ook met flora & fauna, milieuhygiënisch onderzoek, asfaltonderzoek en geotechnisch onderzoek. Het doel is altijd hetzelfde: informatie op één centrale plek en duidelijk gevisualiseerd beschikbaar stellen, zodat deze eenvoudig te raadplegen is en middels de bijbehorende processen ervoor zorgen dat er ook echt wat gedaan wordt met die informatie.


Waarom met Clearly ?


Er zijn verschillende systemen beschikbaar die je helpen met het structureren en inzichtelijk maken van projectinformatie. Denk bijvoorbeeld aan GIS, DMS, Relatics en diverse discipline-specifieke tools, bijvoorbeeld voor omgevingsmanagement. Ook is veel van de informatie die we in Clearly inzichtelijk maken, al beschikbaar in een ander systeem of formaat. Bijvoorbeeld in een separaat systeem met open data, zoals PDOK, of in de eerder genoemde pdf’s.


De kracht van Clearly zit in het samenbrengen van die informatie, ondersteund door processen die het hele team in staat stellen om op basis van die informatie samen te werken. Clearly is niet beperkt tot één discipline, maar juist bedoeld om het hele projectteam te ondersteunen. We voorkomen dat je allerlei specialistische software nodig hebt om alle informatie te kunnen bekijken.


Zo beschikt iedereen altijd over de juiste en actuele informatie en heeft iedereen optimaal inzicht in het project.


In dit eerste deel van ons tweeluik over Clearly en FME ben ik vooral ingegaan op Clearly en de eindgebruikers kant van het verhaal. In het vervolg gaat Harmen verder in op het gebruik van FME.


Meer weten?

Wil je meer weten? Dennis Wieringa vertelt je er graag meer over.

Comments


bottom of page