betrouwbare
energieke
consultancy

Wij zijn echte aanpakkers. We ondersteunen overheden, ontwikkelaars en aannemers bij projecten in de leefomgeving. Enthousiast en resultaatgericht. Zowel in de voorbereiding en tenderfase als in de uitvoering voegen we kennis toe aan jouw organisatie. Zo werken we energiek en pragmatisch naar verbindingen en oplossingen.

Door onze jarenlange ervaring bij de opdrachtgever én opdrachtnemer zijn we in staat om wederzijds begrip te creëren.

Omgevingsmanagement

Wij doorgronden belangen, verbinden partijen en zoeken samen met alle belanghebbenden naar oplossingen voor issues. Zo creëren we een omgevingsbewuste organisatie en draagvlak in de omgeving. Een voorwaarde voor een goede voortgang van het project!

We ondersteunen jouw organisatie met een praktische aanpak op het gebied van conditionering en stakeholdermanagement, in de tenderfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en in de onderhoudsfase.

Grondverwerving

We bijten ons vast in een grondverwervingsdossier en laten pas los als de grond beschikbaar is. Dit doen wij in de rol van projectmanager, maar bij complexe dossiers zitten we ook zelf aan de onderhandelingstafel. Als het nodig is ondersteunen we bij de onteigeningsprocedure.

Met ons strategisch inzicht en bestuurlijke sensitiviteit weten we ons te onderscheiden. Daarnaast kijken we verder dan alleen het aspect grondverwerving en leggen we de verbinding met de andere projectdisciplines. We houden daarbij altijd zicht op de procedurele en financiële realiteit.

Verkeersmanagement

Wij betrekken alle belanghebbenden om verkeersmaatregelen tijdig en juist af te stemmen. Zo komen we samen tot een optimale verkeersafwikkeling op basis van duidelijke afspraken en wederzijds vertrouwen.

Wij versterken jouw organisatie met onze ervaring en inzicht in de gevolgen van verkeersmaatregelen. Wij overzien het gehele project en wegen de belangen uit de omgeving nauwkeurig af. Zo werken we resultaatgericht naar een maximale doorstroming en zo groot mogelijke verkeersveiligheid.

gewoon doen
praktisch
concreet
Renske Verbeek
Omgevingsmanagement
Gijs Nederstigt
Verkeersmanagement
Leontien Benders
Omgevingsmanagement
Sander Clemens
Grondverwerving
Wij zetten Group 2 Created with Sketch. in voor het managen van de omgeving

Clearly is een online samenwerkingsplatform voor projecten in de leefomgeving. Wij zetten Clearly in zodat onze consultants en het projectteam een helder overzicht hebben van de informatie op een 2D/3D kaart. Daarnaast biedt Clearly inzicht in de processen, verantwoordelijkheden en voortgang van het project.

Deze gestructureerde manier van werken verbetert de samenwerking en leidt tot een besparing van tijd en geld. Lees hier meer over Clearly.

N23 Westfrisiaweg
N23 Westfrisiaweg
Omgevingsmanagement & Grondverwerving Provincie Noord-Holland

Samen met de aannemer zijn we gekomen tot een aanpak voor minimale hinder op een 42 km lange weg, ieder met zijn eigen kennis en verantwoordelijkheid. Wekelijks evalueerden we de samenwerking, met resultaat!

De afstemming met bedrijven en bewoners heeft geleid tot concrete oplossingen. Samen met de toekomstige beheerder is een overdrachtsplan al direct na gunning opgezet.

Daarnaast diende van ca. 200 eigenaren grond te worden aangekocht. Wij waren integraal verantwoordelijk voor de gehele grondverwervingsopgave, van minnelijke verwerving tot de onteigeningsprocedure.

Alliantie N201
Alliantie N201
Omgevingsmanagement & Grondverwerving Provincie Noord-Holland

In 8 jaar van vergunningencoördinator bij de Provincie Noord-Holland tot omgevingsmanager (conditionering en stakeholdersmanagement).

Samen met de omgeving en professionele stakeholders hebben we een provinciale weg, tevens secundaire waterkering 6 weken afgesloten. 6 weken hinder, in plaats van 5 maanden! Het resultaat: een tevreden omgeving.

Naast het omgevingsmanagement waren we integraal verantwoordelijk voor de gehele grondverwervingsopgave en de schadeafhandeling, van minnelijke verwerving en de onteigeningsprocedures tot planschade en nadeelcompensatie.

Aansluiting A9 Heiloo
Aansluiting A9 Heiloo
Grondverwerving voor gemeente Heiloo

Om de nieuwe aansluiting op de A9 aan te kunnen leggen, is het nodig om grond van diverse partijen te verwerven. De afgelopen jaren hebben wij intensief onderhandeld met eigenaren en pachters in het gebied.

Het is uiteindelijk gelukt om met alle partijen minnelijke overeenstemming te bereiken, waardoor de grond op tijd beschikbaar is voor het project.

Project Feyenoord City
Project Feyenoord City
Omgevingsmanagement voor Feyenoord City

Een fantastische uitdaging! Met onze nieuwe participatie opzet voor 170.000 bewoners, bedrijven en supporters dragen we bij aan het nieuwe stadion van Feyenoord en de omliggende gebiedsontwikkeling van 32 ha.

Koopvaarderschutsluis
Koopvaarderschutsluis
Omgevingsmanagement voor Provincie Noord-Holland

De Koopvaarderschutsluis (KVVS) moet gerenoveerd worden wegens gaten in de stalen damwand. De impact op de omgeving is groot.

Met succes is samen met de omgeving gezocht naar alternatieve vaarroutes. Hieruit kwam de voorkeur om via de Boerenverdrietsluis (BVS) om te varen. Inmiddels heeft de Gedeputeerde staten ingestemd om de omvaarroute te onderzoeken.

Tudorpark
Tudorpark
Omgevingsmanagement voor Dura Vermeer

Tudorpark is een woonwijk in ontwikkeling aan de rand van Hoofddorp. Wij organiseren het omgevingsmanagement en zijn de verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door dichtbij de omgeving te staan zoeken we naar gezamenlijke oplossingen.

Tender Boskalis, A1 Beekbergen
Tender Boskalis, A1 Beekbergen
Omgevingsmanagement voor Boskalis

De tender A1 Beekbergen is niet winnend afgesloten, maar met omgevingsmanagement is er een 10 gescoord in het bvp-interview! Samen met het projectteam zijn de omgeving en de hinder inzichtelijk gemaakt en is er gericht gezocht naar oplossingen voor conditionering, hinderminimalisatie en stakeholdersmanagement.

Gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar
Verkeersmanagement

De gemeente Zevenaar staat bol van de ruimtelijke ontwikkelingen! De doortrekking van de A15, de realisatie nieuwe ontsluitingswegen op de A12, spoorverbeteringsprojecten en de komst van bedrijventerrein 7Poort zijn hier enkele voorbeelden van. Dit levert wijzigingen op voor alle soorten vervoersstromen in Zevenaar.

Samen met het team ruimtelijke ontwikkeling geven wij de nieuwe infrastructuur vorm voor gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer.