top of page
  • Future Insight

Future Insight verbindt zich met trots aan het DMI-Ecosysteem

Bijgewerkt op: 22 jan.


DMI, geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft als doel professionals die zich richten op verstedelijking en mobiliteit eenvoudiger online te laten samenwerken. Het DMI-Ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40-en G4 gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK.


Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van innovatieve digitale instrumenten, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen, en daarmee het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken.


Binnen het DMI gaan wij het Open Urban Platform beschikbaar maken en doorontwikkelen op basis van relevante usecases die spelen bij de verschillende gemeenten.

We zijn vereerd met deze opdracht en kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijk belangrijke vraagstukken.


Meer ontdekken over het Digitaal Ecosysteem? Ga naar www.digitaalecosysteem.nl of neem contact op met Bas Hoorn:


Comments


bottom of page