top of page
  • Future Insight

Future Insight en gemeente Rotterdam van start met de ontwikkeling van een uniek Open Urban Platform

Bijgewerkt op: 22 jan.

Gemeente Rotterdam en softwareleverancier Future Insight slaan de handen ineen voor het ontwikkelen van een uniek Open Urban Platform. Na een intensieve periode is Future Insight samen met partner Capgemini vanuit het Europese aanbestedingstraject als winnende partij uit de bus gekomen voor het ontwikkelen, lanceren, exploiteren en doorontwikkelen van het Open Urban Platform met Digital Twin. Beide partijen gaan een overeenkomst aan voor de komende tien jaar.


Naast de fysieke werkelijkheid, waarin wij ons dagelijks bevinden, hebben wij te maken met een nieuwe, digitale werkelijkheid. Een werkelijkheid waarbij digitalisering en data een grote rol spelen en welke onlosmakend verbonden zijn met de sociale en fysieke realiteit. Gemeente Rotterdam onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering op de nieuwe werkelijkheid van de stad, nu en in de toekomst. Hierbij wordt er gekeken naar de rol en de behoeften van bewoners, ondernemers, bezoekers en haar eigen wensen en opgaven. Roland van der Heijden, gemeentelijk programmamanager Digitale Stad, kijkt erg uit naar een mooie samenwerking “We kunnen nu samen starten met het maken van het Rotterdam van morgen”.


Digitaal ecosysteem biedt helpende hand

De gemeente staat voor grote opgaven, zoals; duurzaamheid, klimaatverandering, inclusiviteit, mobiliteit en huisvesting. Data zijn daarbij zeer belangrijke grondstoffen voor de stad van morgen.


Een digitaal ecosysteem waarin data tussen alle deelnemers kan stromen en nieuwe toepassingen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden ten gunste van deze opgaven, biedt hierin een helpende hand. Dit vraagt om een digitale infrastructuur dat gebaseerd is op nieuwe inzichten en – technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Het Open Urban Platform wordt het centrale element in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. Een plek voor inwoners, bedrijven en instellingen waar iedereen samen kan komen om elkaar te ontmoeten.


Slimme toepassingen en services dankzij 3D model met realtime data

Stel je een 3D-model voor van heel Rotterdam. Daarin staan alle vaste fysieke objecten, zoals huizen, bomen, bankjes, etc. In het Open Urban Platform wordt dit 3D-model aangevuld met ‘live’ (dus real time) data, waardoor je kan zien hoe de stad functioneert: is de vuilnisbak vol, hoeveel auto’s rijden er door mijn straat en wat is de luchtkwaliteit? Dit biedt alle Rotterdammers, bedrijven en instellingen straks een basis om gebruik te kunnen maken van allerlei slimme toepassingen en services.


In de Digital Twin kan je bijvoorbeeld zien of er plek is op een parkeerplaats. Je kunt een vergunningstraject sneller doorlopen doordat je direct kan zien wat er wel en niet mag. Maar ook bijvoorbeeld – nog voordat er een paal de grond ingaat – ervaren wat die nieuwe woontoren doet met jouw zonlicht.

Al deze slimme toepassingen gaan bijdragen aan een mooier, leefbaarder, weerbaarder en veerkrachtiger Rotterdam.


Om dit mogelijk te maken start Rotterdam met het Zwolse bedrijf Future Insight met het ontwikkelen van een Open Urban Platform (OUP). Dit is de onderliggende digitale infrastructuur die ervoor zorgt dat we in Rotterdam digitaal met elkaar verbonden worden en data kunnen uitwisselen vanuit een gedeelde werkelijkheid (de Digital Twin) van Rotterdam. Het platform wordt gevoed door verschillende databronnen en maakt het mogelijk om data te delen.


Stap voor stap wordt het platform de komende jaren opgebouwd en uitgerold. Daarbij gaan Future Insight en gemeente Rotterdam in gesprek met andere organisaties binnen en buiten gemeente Rotterdam om het platform tot een succes te maken.


Samen groeien

Het doel is om vanaf het begin met zoveel mogelijk partijen samen te werken aan de groei van het Open Urban Platform. De partijen doen dan ook een oproep aan andere gemeenten en overheden, bedrijven en andere partijen om aan te sluiten, waardoor het ecosysteem steeds meer positieve impact zal hebben.Open data standaarden

Het Open Urban Platform wordt volledig ontwikkeld met flexibele technische componenten (MIM’s) die met elkaar verbonden zijn middels vastgestelde open koppelvlakken (PPI’s). Hierdoor wordt het platform heel flexibel, veilig, open en schaalbaar. Leveranciers en producenten van zowel data als software services kunnen gaan aansluiten wanneer zij ook gebruik maken van deze open aanpak en standaarden. Zo kunnen allerlei slimme toekomstige tools gekoppeld gaan worden, waarbij het risico op een vendor lock-in geminimaliseerd wordt.Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop

Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat de data goed beschermd wordt en dat er een digitaal leefklimaat heerst waar mensen zich thuis voelen. Vertrouwen is hierbij belangrijk. Vertrouwen in de aangeboden infrastructuur, maar ook van de deelnemers in elkaar. Daarom streeft de gemeente een verantwoorde exploitatie na. Dat wil zeggen dat er een onafhankelijke Governance Board wordt ingericht, die op deze verantwoorde exploitatie gaat toezien. Het betreft daarbij met name de omgang met ethische en privacy-gevoelige zaken.


Meer weten?

Wil je meer weten over deze samenwerking of over het Open Urban Platform? Neem contact op met Bas Hoorn.

Comments


bottom of page