top of page
  • Future Insight

PoC rondom BRO afgerond: Vastlegging 3D eigendom op basis van BIM ontwerpen voor Ministerie van BZK

Bijgewerkt op: 24 apr. 2023

Afgelopen week hebben we een PoC afgerond in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van de praktijkvoorbeelden rondom de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn we aan de slag gegaan met het vastleggen van 3D eigendommen op basis van een BIM ontwerp.

Voor de concrete behoefte van notarissen hebben we een eenvoudige online toepassing ontwikkeld waarin eigendommen gekoppeld kunnen worden aan een BIM ontwerp. Dit alles volledig gebaseerd op open standaarden. Hierbij hebben Future Insight en de Technische Universiteit Delft direct ook rekening gehouden met de aansluiting op internationale ontwikkelingen.


Eenvoudig, online en volledig op basis van open standaarden


De behoefte is er. De techniek ook. Nu nog inrichten.


Op zoek naar meer informatie of ben je geïnteresseerd in een verkennend gesprek? Bel Rick Klooster op +31 (0)6 46 90 97 79 of mail hem via [email protected].


We hebben voor deze PoC ook een video gemaakt die een helder beeld geeft van de mogelijkheden.


Comments


bottom of page