top of page
  • Rick Klooster

Aan de slag met je 3D Digital Twin

Bijgewerkt op: 22 jan.

Rick Klooster is CCO bij Future Insight en expert op het gebied van 3D, GIS, BIM, open standaarden en informatiemanagement. Door zijn jarenlange ervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven weet hij hoe dingen lopen op de werkvloer en kan hij zich goed verplaatsen in de behoeftes en belangen van de verschillende stakeholders.


Ik zou wat meer vertellen over hoe je de eerste concrete stappen kan zetten richting je eigen duurzame en schaalbare 3D Digital Twin en waar je dan rekening mee moet houden.


Ik heb het eerder aangegeven: het is belangrijk om aan de ene kant te beginnen te werken vanuit concrete gebruikersbehoefte. Dit zorgt ervoor dat je échte problemen oplost en niet verzandt in puur technische discussies. Dit kan heel eenvoudig het ondersteunen van een informatieavond over de nieuwe ontwikkelingen in de stad zijn waarbij je 3D ontwerpen in zijn omgeving wil laten zien. Maar ook het in beeld brengen van wateroverlast bij extreme neerslag of het effect van groen op hittestress in een stedelijke omgeving.

Probeer vervolgens wel zo goed mogelijk rekening te houden met het tweede belangrijke punt dat ik aangaf. Bouw je 3D Digital Twin op volgens open standaarden zoals #CityGML en #IFC. Zo bouw je stapje voor stapje aan dat schaalbare en flexibele centrale 3D ecosysteem, dat je steeds opnieuw kunt gebruiken wanneer er een vraag voorbij komt waarbij 3D relevant is. Je wil tenslotte niet dat de ervaringen, data en techniek die je nu opbouwt na dit project of experiment weg zijn. Zorg dan ook dat de data die voor het project wordt gemaakt van jou is, dat je het geleverd krijgt en dat het wordt opgebouwd volgens open standaarden.


In de praktijk merk ik dat er nog erg veel onduidelijk is over die open 3D standaarden en waarom ze zo belangrijk zijn. Eigenlijk is het heel simpel. Vergelijk het met de standaard opbouw van kaartmateriaal zoals de BGT of bestemmingsplannen. Doordat deze overal min of meer gelijk zijn en hetzelfde zijn opgebouwd, weet iedereen wat hij eraan heeft en kun je je ze makkelijk in allerlei toepassingen inlezen en (her)gebruiken. In 2D vinden we dit volstrekt vanzelfsprekend en in 3D zou dat natuurlijk ook zou moeten zijn. Dit is waar #CityGML voor 3D stadsmodellen en IFC voor #BIM een oplossing bieden. Het zijn internationale gestandaardiseerde open datamodellen waarmee je, door erop aan te sluiten. jezelf verzekerd van een bepaalde kwaliteit in opbouw en herbruikbaarheid.Maar net zoals bij de BGT en bestemmingsplannen is het opbouwen van een goed CityGML bestand met de juiste inhoudelijke structuur niet vanzelfsprekend. Juist door de de 3D component zijn er meer dingen die fout kunnen gaan. Vlakken en lijnen die elkaar snijden of verkeerd om op het 3D model zitten. Véél te veel lijnen waardoor het 3D model veel te zwaar wordt of gewoon het verkeerd benoemen van objecten. Ga zo maar door. Deze nette structuur is heel belangrijk om uiteindelijk goed met de modellen te kunnen werken.


Ook een hoge nauwkeurigheid is belangrijk om de juiste meerwaarde te kunnen bieden. En deze is weer afhankelijk van je bronmateriaal op basis waarvan je 3D stadsmodel opgebouwd wordt. Denk hierbij aan de jaarlijkse fotovlucht, obliquefoto’s en eventuele puntenwolken. Deze worden nu vaak onafhankelijk van elkaar en op verschillende momenten ingewonnen, waarbij meestal ook geen rekening wordt gehouden met de wens om er uiteindelijk een 3D model van te maken. Dit zorgt vaak voor teleurstelling doordat ze niet goed gecombineerd kunnen worden of niet de gewenste kwaliteit gehaald kan worden. Juist door al bij de jaarlijkse fotovlucht deze producten in één keer te laten inwinnen en verwerken ontstaan er ineens mogelijkheden een hoogwaardig 3D stadsmodel en eventueel 3D mesh af te nemen tegen een redelijke prijs.Met de partners vanuit Nederland in 3D zijn we nu actief met deze gecombineerde aanpak begonnen, waarbij we bijvoorbeeld het project 3D Groningen integraal aanpakken. In dit geval samen met Kavel 10 voor de integrale inwinning en Avineon voor hoogwaardige verwerking tot CityGML. De online ontsluiting in de open database en web-interface bieden wij vanuit Future Insight met een eigen viewer in Nederland in 3D. Op deze manier is in één keer alles geregeld, bent u zeker van goede kwaliteit, performance én het juiste gebruik van de open standaarden.


Bent u nu ook geïnteresseerd om echt werk te gaan maken van uw 3D Digital Twin, op 5 november houden we vanuit de Nederland in 3D samenwerking een webinar over de mogelijkheden. U deze nog opnieuw bekijken via deze link.

Is de vraag al concreter neem dan vooral rechtstreeks contact op. We kijken graag samen met u hoe we dit zo concreet mogelijk kunnen maken.


Meer weten?

Wil je meer weten? Bas vertelt je er graag meer over.

Comments


bottom of page