top of page
  • Future Insight

Hoe zet je 3D objectregistratie in voor verschillende maatschappelijke opgaven?

Bijgewerkt op: 26 jul. 2023

In het programma Totaal Driedimensionaal (T3D), dat is geïnitieerd door de VNG en gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, zetten wij ons sinds 2020 al in om te onderzoeken hoe 3D objectregistratie kan worden toegepast voor verschillende uitdagingen, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

Tijdens het T3D-project beproefden en realiseerden wij innovatieve, schaalbare en efficiënte oplossingen en standaarden voor het volledig 3D inwinnen, registreren en gebruiken van objectinformatie. Dankzij de stappen die we tijdens dit programma hebben gemaakt, hebben gemeenten een veel duidelijker perspectief op de doorontwikkeling van de huidige geo-basisregistraties en de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie (SOR).


Maar hoe laat je nu aan de buitenwereld zien wat er allemaal is gedaan?

Maar hoe laat je nu aan de buitenwereld zien wat er allemaal is gedaan?

Om het programma en daarmee de verschillende opgaven die er zijn komen kijken, inzichtelijk te maken, heeft Future Insight een tweetal producten ontwikkeld.


Landingspagina

Op de landingspagina lees je meer over het programma. Deze pagina biedt antwoord op vragen als: “Wat kan een 3D-objectenregistratie?”, “Wat zijn de voordelen” en “Wat kan het voor mij betekenen?”. Ook neemt de pagina je mee naar een e-learning module, waar je zelf aan de slag kunt met diverse opdrachten in de 3D viewer.

De storymap

De storymap laat je letterlijk in een vogelvlucht zien welke ontwikkelingen er op grote lijnen hebben plaatsgevonden.

Bekijk de ondergronden, zie hoe dat we samen met Tygron hittestress op de kaart hebben weten te brengen en hoe dat we de te verwachten waterstanden en afwatering in kaart brengen.


Ontdek de diverse opdrachten die we hebben voltooid voor T3D en laat je inspireren!

Comentários


bottom of page